Koelwals

De ANDRITZ Gouda koelwals wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de verwerking van chemische producten. Daarnaast zijn er steeds meer toepassingen voor deze apparatuur in de voedingsmiddelen industrie. Het gesloten ontwerp van de koelwals is bij uitstek geschikt voor de verwerking van toxische en sterk geurende producten. De koelwals transformeert een gesmolten product in een dunne vaste laag op de buitenkant van het oppervlak van de roterende, intern gekoelde, wals. Een schraper verwijdert het product van het oppervlak nadat de wals een bijna volledige rotatie heeft gemaakt. Het product wordt vervolgens verbrokkeld tot een gemakkelijk handelbare vorm en grootte, afhankelijk van de toepassing. ANDRITZ Gouda levert koelwalsen in verschillende uitvoeringen.

Downloads

download PDF Brochure UKlees meer

De droogspecialisten GMF-Gouda fabriceert walsdrogers in een breed spectrum: van proefmodellen tot zelfs 6 meter lange giganten. De applicaties voor deze technologie zijn verdeeld over twee grote industrieën: de voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie. Toekomstvisie verwezenlijken Onze technologie ontwikkelt zich steeds verder: onze derde generatie walsdrogers is gerealiseerd. * Een 100% gesloten systeem, ook voor vacuümbedrijf; * Een systeem met een minimale energieafdracht en stofemissie (een gecompliceerde filterinstallatie is niet noodzakelijk); * Machines die werken volgens HACCP en EHEDG standaarden, daarmee de garantie gevend voor optimale hygiëne gedurende het complete productieproces. Onze kwaliteitsverzekering omvat certificering door ASME, TUV, European PED CE, Chinese SQLO en andere lokaal benodigde certificaten, waar ook ter wereld. Hoe werkt de GMF-Gouda walsdroger? Het walslichaam van de walsdroger wordt binnenin door stoom verwarmd. Een speciale samenstelling van gietijzer geeft de wals een combinatie van gunstige eigenschappen: zeer nauwkeurige vormvastheid, zelfs bij hoge stoomdruk en -temperatuur, en goede 'schraapeigenschappen' welke bij het schraapmes van nut zijn. Stoomverwarming geeft een gelijkmatige temperatuurverdeling over de walsoppervlakte wat in een consistente productkwaliteit resulteert. De stoom condenseert aan de binnenzijde van de droogwals. Het condensaat wordt continu uit de wals gehaald zodat de grootst mogelijke oppervlakte aan de binnenzijde van de wals beschikbaar blijft voor de stoom om te condenseren. Het stoomsysteem is een gesloten systeem; het product kan dus niet in aanraking komen met stoom of condensaat.Afhankelijk van de uitvoering van de walsdroger wordt het product continue als een dunne productfilm aan de onder- of bovenzijde op de hoofdwals aangebracht. Terwijl de wals draait en aan de binnenzijde verwarmd wordt, droogt het product aan de buitenzijde van de walsdroger. De korte blootstelling aan een hoge temperatuur beperkt het risico van beschadiging van het product. Het water of oplosmiddel dampt uit en verlaat het proces aan de bovenzijde. Indien noodzakelijk wordt rondom de wals de damp ter plaatse extra afgezogen. De gedroogde productlaag komt uiteindelijk aan bij het mes en wordt daar eraf geschraapt.Indirect (walsdrogen) is voordeliger Efficiëntie In tegenstelling tot het indirect drogen op een walsdroger, is voor 'direct drogen' een grote hoeveelheid warme lucht nodig om de verdamping te bereiken. Bij indirecte droging wordt de warmte via bijvoorbeeld stoom overgedragen aan een (metalen) wand die het weer overdraagt naar het product aan de andere kant van de wand. Alle warmte die via de wand overgedragen wordt; wordt ook aangewend om het product te drogen en gaat niet (deels) ongebruikt de machine of schoorsteen uit. Dat maakt dat indirect drogen een veel efficiënter droogproces is. Een bijkomend voordeel is dat grote installaties voor stofafscheiding door afwezigheid van het drooggas niet meer noodzakelijk zijn. Een bijkomend voordeel is dat door de afwezigheid van het drooggas geen grote installaties voor de stofafscheiding (zoals filters) meer noodzakelijk zijn

Droogwals Volgens onze ervaring kan alleen gietijzer van een speciale samenstelling leiden tot kwalitatief hoogwaardige walsdroging. De grafietdeeltjes in het gietijzer zorgen voor een 'smerende' loop van het mes op de walsoppervlakte terwijl het product eraf geschraapt wordt. De uniforme hardheid en homogene structuur, zorgen ervoor dat de wals onder hoge temperaturen en dito inwendige druk een constante vormvastheid behoudt. Een uiterst accurate rondheid en wanddikte garanderen een zeer gelijkmatige warmteoverdracht. Speciaal messenbord voor optimale schraapeigenschappen Messenbord De doordachte constructie van het messenbord garandeert een gelijkmatige druk over de totale lengte van de wals. Het gebruik van specifieke materialen voorkomt het ontstaan van trillingen als gevolg van het schrapen en garandeert een gelijkmatige productafname. De druk van het mes kan eenvoudig gestuurd worden en geschiedt buiten de procesruimte. Gescheiden procesruimte In het ontwerp wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het procesgedeelte van de droger en de mechanische onderdelen. Hiermede wordt bijvoorbeeld het risico van vervuiling door smeermiddelen (of omgekeerd, vervuiling van de smeermiddelen of aandrijving door lekkage van product) voorkomen. Ook is de toegankelijkheid van onderdelen daarmee beter voor het instellen, inspecteren en onderhouden ervan. ...met bovenliggende opbrengwalsen Met het systeem van opbrengwalsen kan de producttoevoer eenvoudig geregeld worden. Bovendien hebben de opbrengwalsen een knedend effect, die klompvorming bij kleverige producten voorkomen. Met een perfecte verdeling over de totale lengte van de wals, is het systeem ideaal voor het verwerken van deegachtige en pappige producten. ...met een onderliggende opbrengwals Een versie ontwikkeld voor gerichte toepassingen en chemicaliën. In deze machine bevindt de opbrengwals zich onder de hoofdwals, deze dompelt in het product en pakt een vloeibare laag product op om deze vervolgens op de hoofdwals aan te brengen. Dit proces kenmerkt zich door een korte droogtijd en minimale productopwarming. ...met een voorliggende opbrengwals Voor de verwerking van bepaalde warmtegevoelige producten, is een opbrengwals die aan de voorzijde is gemonteerd, vaak de meest voor de hand liggende oplossing. De extra capaciteit van een dubbele walsdroger Een dubbele walsdroger of ook wel tweewals genoemd, wordt vaak gekozen voor producten met een lage tot gemiddelde viscositeit. Bij dit systeem wordt het product gevoed in een poel tussen twee walsen (die altijd in tegengestelde richting draaien). De smalle ruimte tussen de walsen kan nauwkeurig ingesteld worden opdat een gewenste filmdikte bepaald kan worden. Uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden van combinaties. Afhankelijk van het product en het gewenste eindresultaat is een bepaalde opstelling nodig. Walsdrogen onder vacuüm Een walsdroger die onder een vacuüm opereert maakt het drogen op lagere temperaturen mogelijk. De toepassingen zijn divers. Bijvoorbeeld het voorkomen van beschadigen van warmtegevoelige componenten in het product, of het uitdampen van oplosmiddelen bij lagere temperatuur. De dampen worden afgevangen en kunnen elders weer gecondenseerd worden. De onafhankelijkheid van atmosferische vervuiling en van klimaatomstandigheden, zorgt voor een reproduceerbare productkwaliteit. Voedingsmiddelen kunnen baat hebben bij een dergelijke voorzichtige behandeling. Het verdampen vindt binnen enkele seconden plaats, zonder gevaar voor oxidatie. Zo blijven bij voedingsmiddelen de enzymen en proteïnen bewaard en wordt stremming van proteïnen voorkomen. Het eindproduct is eenvoudig oplosbaar, waardoor het snel omgezet kan worden in een vloeistof. Maar ook chemische producten kunnen vanuit een vacuümproces direct de droger ingaan en de droogbehandeling ondergaan. Vanzelfsprekend kan er indien de noodzaak daartoe bestaat een beschermend gas zoals stikstof de omgeving inert houden. Tweewals vacuümdroger voor hoogvacuüm met een volledig verwarmde behuizing Tweewals vacuümdroger voor hoogvacuüm met een volledig verwarmde behuizing Tweewals vacuüm walsdrogers Deze walsdrogers bieden onder vacuüm een hogere capaciteit en minder productieverlies. Twee stoomverwarmde walsen draaien in een hermetisch gesloten behuizing onder hoogvacuüm. De vloeistof wordt tussen de walsen van bovenaf toegevoerd, wordt gedroogd en afgeschraapt voordat de walsen eenmaal geroteerd zijn. GMF-Gouda vacuüm walsdrogers hebben geen opbouw van productresten. Er vindt ook geen recirculatie van materiaal plaats. De walsdroger is uitstekend toegankelijk voor inspectie en grondig onderhoud. Belangrijkste toepassingen voor vacuüm walsdrogen: # Vitamines # Proteïnes # Instant drankjes # Chocoladeproducten # Chemicaliën en farmaceutische producten # Terugwinning van oplosmiddelen # Voedingsmiddelen en planten extracten # Schoonheidszeep, etc. Pilot plant verzekert procesgegevens. GMF-Gouda beschikt over een uitgebreide database waarin kennis en ervaring van een groot aantal producten in zijn vastgelegd. Voor producten die nog niet eerder getest zijn of voor bestaande processen die in aanmerking komen voor een nadere optimalisatie, kan gebruik worden gemaakt van de proeffabriek. In ons laboratorium kunnen alle processen worden nagebootst. De betrouwbaarheid ervan is bewezen door het succes van honderden installaties in de hele wereld. In bepaalde gevallen kunnen proeven bij de klant worden doorgevoerd. Mobiele proefmachines kunnen hiertoe voor een bepaalde periode gehuurd worden. Testvoorzieningen Haalbaarheidstest We hebben een kleine hoeveelheid product nodig om te beoordelen of het product te walsdrogen is. Handtest Voor de handtest hebben we ongeveer 1 kg product nodig om op een pilot droogwals het gedrag van de product vast te stellen en een klein monster te produceren. Garantietest Voor een garantietest hebben we tussen de 50 en 100 kg product nodig om de capaciteit en de procesparameters vast te leggen. Op basis daarvan worden procesgaranties verleend en wordt een uitgebreide rapportage gemaakt.

neem contact met ons op

 

*

*

*

*

 

Please enter in the word you see below:
 

 


Required fields are indicated with
*
Koelwals
Koelwals
Vlokken
Vlokken
gerelateerde links